ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ UΗF-FM – 32dB

Μεγάλης απολαβής ενισχυτής.

Κατάλληλος ενισχυτής για έξω από την πόλη.

Δέχεται χωριστές κεραίες FM – UHF.

Η σύνδεση των καλωδίων γίνεται με ακροδέκτες.

Χαρακτηριστικά

Είσοδος VHF       : FM, k 2 – 4 , 5 – 12, S11 – S20      -2 dB ενίσχυση.

Αυτή είναι βοηθητική είσοδος για διαμορφωτές και ραδιώφωνο.

Είσοδος UHF      : k 21 – 60      ενίσχυση 15….32 dB ρυθμιζόμενη.

Φίλτρο               :  LTE  4G

Στάθμη εξόδου   : 107 dB / μV

Τροφοδοτικό     : 230 VAC / +12 … +15V   100mA

Κατηγορία:

Περιγραφή