Βάση LNB Τριπλή

Βάση LNB Τριπλή

Περιγραφή

3 LNB

Τριπλή  βάση LNB, για τρίτο LNB,

με ρυθμιζόμενη θέση στήριξης των LNB.